Published: 19.12.2019
  • title:
    Opis wyprawy na Shisha Pangma w 1987 roku z odręcznymi poprawkami Jerzego Kukuczki - pt. "Czy można było lepiej"
  • description:
    Notatka
  • subject:
    Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Artur Hajzer
  • complete the description: