Published: 19.12.2019
  • title:
    Czasopismo Panorama nr.10 dn.09.03.86 r. Artykuł pt:"Tak trudno się wraca". Autor: Mirosław Kuraś. Artykuł poświęcony pierwszemu zimowemu wejściu na Dhaulagiri w 1985r.
  • description:
    Prasa
  • subject:
    Jerzy Kukuczka, Mirosław Kuraś, Andrzej Czok
  • complete the description: