Lata 60 XX w .Grupa osób w taborisku w Tatrach, Bożena Szyszko (pierwsza od lewej), Jerzy Kukuczka (drugi od lewej), Jan Murek (piąty od lewej na drugim planie), Piotr Skorupa (szósty od lewej prawdopodobnie)...
Published: 19.12.2019
  • title:
    Lata 60 XX w .Grupa osób w taborisku w Tatrach, Bożena Szyszko (pierwsza od lewej), Jerzy Kukuczka (drugi od lewej), Jan Murek (piąty od lewej na drugim planie), Piotr Skorupa (szósty od lewej prawdopodobnie)...
  • description:
    Tatry
  • complete the description: