Jura Krakowsko-Częstochowska, l. 60-70 XX w. Grupa osób na stoku góry, Jerzy Kukuczka (pierwszy od lewej).
Published: 19.12.2019
  • title:
    Jura Krakowsko-Częstochowska, l. 60-70 XX w. Grupa osób na stoku góry, Jerzy Kukuczka (pierwszy od lewej).
  • description:
    Skałki
  • complete the description: