Jura Krakowsko-Częstochowska, Jerzy Kukuczka (trzeci od lewej)
Published: 19.12.2019
  • title:
    Jura Krakowsko-Częstochowska, Jerzy Kukuczka (trzeci od lewej)
  • description:
    Skałki
  • complete the description: