Lata 70 XX w. Jerzy Kukuczka (pierwszy od lewej), jedna z pozostałych osób to „Bolek”.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Lata 70 XX w. Jerzy Kukuczka (pierwszy od lewej), jedna z pozostałych osób to „Bolek”.
  • description:
    Tatry
  • complete the description: