Jura Krakowsko-Częstochowska, l. 60-70 XXw. Grupa mężczyzn pod ścianą, Jerzy Kukuczka (drugi od lewej)
Published: 19.12.2019
  • title:
    Jura Krakowsko-Częstochowska, l. 60-70 XXw. Grupa mężczyzn pod ścianą, Jerzy Kukuczka (drugi od lewej)
  • description:
    Skałki
  • complete the description: