pętla z linki stalowej, prawdopodobnie do deadmana, osłona stalowa na węższym końcu. Długość pętli- 45 cm. Lata 60-80. XX w.
Published: 19.12.2019
  • title:
    pętla z linki stalowej, prawdopodobnie do deadmana, osłona stalowa na węższym końcu. Długość pętli- 45 cm. Lata 60-80. XX w.
  • description:
    Muzealia. Sprzęt wspinaczkowy. Obiekty używane przez Jerzego Kukuczkę w trakcie wyjazdów w skałki jak również wypraw górskich oraz wysokogórskich.
  • subject:
    Kukuczka Jerzy, wyposażenie wypraw
  • complete the description: