proporczyk śląskiej wyprawy w Hindukusz w 1976 r. prostokątny, 1976.
Published: 19.12.2019
  • title:
    proporczyk śląskiej wyprawy w Hindukusz w 1976 r. prostokątny, 1976.
  • description:
    Muzealia. Przedmioty pamiątkowe, nagrody. Zbiór obiektów promocyjnych, pamiątkowych, symbolicznych, a także medali, odznaczeń, nagród, związanych z działalnością Jerzego Kukuczki.
  • subject:
    Afganistan, Hindukusz, Kohe Awal, Kohe Tez, Pakistan, Kukuczka Jerzy, Hindukusz 1976, Klub Wysokogórski w Gliwicach, Kohe Awal 1976, Kohe Tez 1976, wyprawy
  • complete the description: