proporczyk klubu Ruch Chorzów z podpisem Gerarda Cieślika z 1980 r.trójkątny, nielaminowany, 1980
Published: 19.12.2019
  • title:
    proporczyk klubu Ruch Chorzów z podpisem Gerarda Cieślika z 1980 r.trójkątny, nielaminowany, 1980
  • description:
    Muzealia. Przedmioty pamiątkowe, nagrody. Zbiór obiektów promocyjnych, pamiątkowych, symbolicznych, a także medali, odznaczeń, nagród, związanych z działalnością Jerzego Kukuczki.
  • subject:
    proporczyk
  • complete the description: