Przyrząd do przeglądania kliszy nieznanej firmy. W opakowaniu. Lata 60-80 XX w.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Przyrząd do przeglądania kliszy nieznanej firmy. W opakowaniu. Lata 60-80 XX w.
  • description:
    Muzealia. Obiekty związane z fotografią. Sprzęt, akcesoria, materiały fotograficzne oraz służące do opracowania, wyświetlania i przechowywania fotografii.
  • subject:
    przyrząd do przeglądania kliszy
  • complete the description: