Uczestnicy wyprawy podczas posiłku. Od prawej: Ryszard Pawłowski, Leszek Czech i Witold Oklek.

Uczestnicy wyprawy podczas posiłku. Od prawej: Ryszard Pawłowski, Leszek Czech i Witold Oklek.

Wyprawa na Lhotse 1989. Kierownik wyprawy Jerzy Kukuczka. Próba wejścia południową ścianą, osiągnięto wysokość około 8380 m n.p.m. Wyprawę zakończyła tragiczna śmierć Jerzego Kukuczki.

Opublikowano: 24 września 2021
Lhotse, 1989, Ryszard Pawłowski, Leszek Czech, Witold Oklek, Katmandu
27693

    Uzupełnij opis