Published: 19.12.2019
  • title:
    Jerzy w domu
  • description:
    fragment zarejestrowany w przerwie wywiadu przeprowadzonego przez Ryszarda Wareckiego i Artura Hajzera; materiał udostępniony dzięki uprzejmości Ryszarda Wareckiego
  • subject:
    Jerzy Kukuczka, Ryszard Warecki, Artur Hajzer, Wojciech Kukuczka, Cecylia Kukuczka
  • complete the description: