Skałki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Podlesice, na pierwszym planie Bożena Szyszko na drugim Bolesław Pawlas
Published: 19.12.2019
  • title:
    Skałki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Podlesice, na pierwszym planie Bożena Szyszko na drugim Bolesław Pawlas
  • description:
    Wspinaczki w skałkach.
  • complete the description: