Rzędkowice, l. 60-70 XX w. W ścianie prawdopodobnie Jerzy Kukuczka.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Rzędkowice, l. 60-70 XX w. W ścianie prawdopodobnie Jerzy Kukuczka.
  • description:
    Skałki
  • complete the description: