Skarpetykremowe, wełniane, długie. Lata 60-80 XX w.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Skarpetykremowe, wełniane, długie. Lata 60-80 XX w.
  • description:
    Muzealia. Odzież i obuwie. Używane przez Jerzego Kukuczkę w trakcie wyjazdów w skałki jak również wypraw górskich oraz wysokogórskich, a także na co dzień. Większość z nich to odzież lub obuwie specjalistyczne.
  • subject:
    Kukuczka Jerzy, wyposażenie wypraw
  • complete the description: