Niemieckie etui na negatywy nieznanej firmy. Z opisami przeznaczenia negatywów. Oprawa tekturowa. Lata 60-80 XX w.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Niemieckie etui na negatywy nieznanej firmy. Z opisami przeznaczenia negatywów. Oprawa tekturowa. Lata 60-80 XX w.
  • description:
    Muzealia. Obiekty związane z fotografią. Sprzęt, akcesoria, materiały fotograficzne oraz służące do opracowania, wyświetlania i przechowywania fotografii.
  • subject:
    Shisha Pangma 1987
  • complete the description: