Jerzy Kukuczka, Artur Hajzezr, Wanda Rutkiewicz i pozostali goście przy stole podczas bankietu. Jerzy Kukuczka drugi od lewej, Wanda Rutkiewicz szósta od lewej, Artur Hajzer pierwszy od prawej. Pozostałe osoby NN
Published: 19.12.2019
  • title:
    Jerzy Kukuczka, Artur Hajzezr, Wanda Rutkiewicz i pozostali goście przy stole podczas bankietu. Jerzy Kukuczka drugi od lewej, Wanda Rutkiewicz szósta od lewej, Artur Hajzer pierwszy od prawej. Pozostałe osoby NN
  • description:
    Wręczenie Medali za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 1987 r..
  • subject:
    Hajzer Artur, Kukuczka Jerzy, Polska, Rutkiewicz Wanda, Warszawa, popularność, wyróżnienia
  • complete the description: