Grób Marii Piłsudskiej na Cmentarzu Na Rossie
Published: 19.12.2019
  • title:
    Grób Marii Piłsudskiej na Cmentarzu Na Rossie
  • description:
    Wilno 1988 r.
  • subject:
    Litwa, Wilno, życie prywatne
  • complete the description: