Przemówienie na VII Walnym Zebraniu HKT. Osoby na zdjęciu NN
Published: 19.12.2019
  • title:
    Przemówienie na VII Walnym Zebraniu HKT. Osoby na zdjęciu NN
  • description:
    VII Walne zebranie w Harcerskiego Klubu Taternickiego.
  • subject:
    Harcerski Klub Taternicki, Katowice, Polska
  • complete the description: