Opublikowano: 26.09.2023
  • tytuł:
    Cecylia Kukuczka ze znajomymi w Istebnej. Od lewej: NN, Cecylia Kukuczka, Ryszard Warecki i Krystyna Warecka.
  • opis:
    Inne fotografie, przedstawiające nierozpoznane lub niezaklasyfikowane wydarzenia rodzinne lub spotkania.
  • temat:
    Cecylia Kukuczka, Ryszard Warecki, Krystyna Warecka, Istebna
  • uzupełnij opis: