Opublikowano: 26.09.2023
  • tytuł:
    Sylwester w Oleckach. Od lewej: NN, Cecylia Kukuczka, Grażyna Wojak, Leszek Kośny i NN.
  • opis:
    Inne fotografie, przedstawiające nierozpoznane lub niezaklasyfikowane wydarzenia rodzinne lub spotkania.
  • temat:
    Cecylia Kukuczka, Grażyna Wojak, Leszek Kośny, Olecki, sylwester, impreza, znajomi
  • uzupełnij opis: