Sylwester w Oleckach. Od lewej: NN, Grażyna Wojak, Leszek Kośny i Jadwiga Kukuczka.
Opublikowano: 26.09.2023
  • tytuł:
    Sylwester w Oleckach. Od lewej: NN, Grażyna Wojak, Leszek Kośny i Jadwiga Kukuczka.
  • opis:
    Inne fotografie, przedstawiające nierozpoznane lub niezaklasyfikowane wydarzenia rodzinne lub spotkania.
  • temat:
    Grażyna Wojak, Leszek Kośny, Jadwiga Kukuczka, Olecki, sylwester, impreza, znajomi
  • uzupełnij opis: