Opublikowano: 25.09.2023
  • tytuł:
    Przegląd Filmów Górskich w Katowicach. Luty 1988. Od lewej w drugim rzędzie od dołu: Anna Milewska (stoi), Lech Korniszewski, NN, Edward Westerlund i Oswald Oltz.
  • opis:
    Fotografie przedstawiające Przegląd Filmów Górskich w Katowicach i Festiwal Górski w Istebnej w lutym 1988 roku.
  • temat:
    Anna Milewska, Lech Korniszewski, Edward Westerlund, Oswald Oltz, Przegląd Filmów Górskich, 1988, oficjalne wydarzenia, imprezy, wystąpienia, prelekcje, Katowice, 1988
  • uzupełnij opis: