Spotkanie w domu Kukuczków w Katowicach. Pierwszy z prawej: Jerzy Kukuczka.
Opublikowano: 29.12.2022
  • tytuł:
    Spotkanie w domu Kukuczków w Katowicach. Pierwszy z prawej: Jerzy Kukuczka.
  • opis:
    Inne fotografie, przedstawiające nierozpoznane lub niezaklasyfikowane wydarzenia rodzinne lub spotkania.
  • temat:
    Jerzy Kukuczka, spotkanie, Katowice
  • uzupełnij opis: