Jerzy Kukuczka z kolegami. Drugi od lewej: Jerzy Kukuczka. Trzeci od lewej: Piotr Skorupa.
Opublikowano: 28.12.2022
  • tytuł:
    Jerzy Kukuczka z kolegami. Drugi od lewej: Jerzy Kukuczka. Trzeci od lewej: Piotr Skorupa.
  • opis:
    Fotografie przedstawiające Jerzego Kukuczkę w czasach jego lat młodości.
  • temat:
    lata młodości, Jerzy Kukuczka, Piotr Skorupa, znajomi, koledzy
  • uzupełnij opis: