Wanda Rutkiewicz (pierwsza z prawej) i tragarze w drodze do bazy. W tle szczyty od lewej: Mitre Peak (6030 m n.p.m.) i Mitre South (6035 m n.p.m.).
Opublikowano: 10.10.2022
  • tytuł:
    Wanda Rutkiewicz (pierwsza z prawej) i tragarze w drodze do bazy. W tle szczyty od lewej: Mitre Peak (6030 m n.p.m.) i Mitre South (6035 m n.p.m.).
  • opis:
    Polska wyprawa kobieca na K2 1982 pod kierownictwem Wandy Rutkiewicz. Wyprawa dotarła do wysokości 7100 m drogą normalną Żebrem Abruzzi. Ze względu na pogarszające się warunki pogodowe oraz śmierć Haliny Krüger-Syorokmskiej w obozie II, zrezygno
  • temat:
    K2, 1982, Wanda Rutkiewicz, Mitre Peak, Mitre South, tragarze, karawana
  • uzupełnij opis: