Repsznur (linka pomocnicza, sznurek używany we wspinaczce do rozmaitych celów asekuracyjnych oraz pomocniczych). Lata 60-80. XX w. Obiekt przekazany przez Ignacego Walentego Nendzę.
Opublikowano: 23.12.2021
  • tytuł:
    Repsznur (linka pomocnicza, sznurek używany we wspinaczce do rozmaitych celów asekuracyjnych oraz pomocniczych). Lata 60-80. XX w. Obiekt przekazany przez Ignacego Walentego Nendzę.
  • opis:
    Sprzęt wspinaczkowy. Obiekty będące częścią wyposażenia alpinisty, związane ze wspinaczką.
  • temat:
    muzealia, sprzęt, repsznur, repik, Ignacy Walenty Nendza
  • uzupełnij opis: