Yves Ballu (czerwona kurtka) z uczestnikami wyprawy w bazie. Od prawej stoją: Maciej Pawlikowski, Tomasz Kopyś i Ryszard Pawłowski (za Tomaszem Kopysiem).
Opublikowano: 24.09.2021
  • tytuł:
    Yves Ballu (czerwona kurtka) z uczestnikami wyprawy w bazie. Od prawej stoją: Maciej Pawlikowski, Tomasz Kopyś i Ryszard Pawłowski (za Tomaszem Kopysiem).
  • opis:
    Wyprawa na Lhotse 1989. Kierownik wyprawy Jerzy Kukuczka. Próba wejścia południową ścianą, osiągnięto wysokość około 8380 m n.p.m. Wyprawę zakończyła tragiczna śmierć Jerzego Kukuczki.
  • temat:
    Lhotse, 1989, Yves Ballu, Maciej Pawlikowski, Tomasz Kopyś, Ryszard Pawłowski, baza
  • uzupełnij opis: