Opublikowano: 27.01.2020
  • tytuł:
    Szybkowar z dwoma sitami w środku. Na pokrywie napis " Gebrauchs anleitung beachten" (przestrzegać instrukcji obsługi) Używany podczas wypraw przez Jerzego Kukuczkę.
  • opis:
    Muzealia. Ekwipunek i przedmioty użytkowe. Obiekty używane przez Jerzego Kukuczkę w trakcie działalności górskiej lub związane z jego działalnością.
  • temat:
    Jerzy Kukuczka, szybkowar, wyposażenie wyprawy
  • uzupełnij opis: