Published: 17.12.2020
  • title:
    Medal Order Odrodzenia Polski, nadany pośmiertnie(Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 1944), odznaczenie nadawane za wybitne osiągnięcia nauki, sportu, kultury, sztuki, działalności społecznej itd. Drugie pod względem starszeństwa państwowe odznaczenie.
  • description:
    Muzealia. Przedmioty pamiątkowe, nagrody. Zbiór obiektów promocyjnych, pamiątkowych, symbolicznych, a także medali, odznaczeń, nagród, związanych z działalnością Jerzego Kukuczki.
  • subject:
    Jerzy Kukuczka, odznaczenia, medale, Order odrodzenia Polski
  • complete the description: