Świadectwo ukończenia nauki w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. Jerzy Kukuczka uzyskał tytuł: technika energetyka w zakresie specjalności: elektroenergetyki (11.06.2014)

Świadectwo dojrzałości

Published: 19 December 2019
Jerzy Kukuczka
33086

    Uzupełnij opis