Porters during a stopover in a Nepalese village.
Published: 19.10.2021
  • title:
    Porters during a stopover in a Nepalese village.
  • description:
    Wyprawa na Lhotse 1989. Kierownik wyprawy Jerzy Kukuczka. Próba wejścia południową ścianą, osiągnięto wysokość około 8380 m n.p.m. Wyprawę zakończyła tragiczna śmierć Jerzego Kukuczki.
  • subject:
    Lhotse, 1989, caravan, porters
  • complete the description: