Kość typu rock na stalowej lince, częściowo w palstikowej osłonie, używana przez Jerzego Kukuczkę na wyprawach górskich
Published: 19.12.2019
  • title:
    Kość typu rock na stalowej lince, częściowo w palstikowej osłonie, używana przez Jerzego Kukuczkę na wyprawach górskich
  • description:
    Sprzęt wspinaczkowy
  • complete the description: