Published: 19.12.2019
  • title:
    Wycinek „Ostatni szczyt”, tekst D. Liwanowski, zdjęcia L. Korniszewski, R. Warecki, Archiwum Perspektyw, Perspektywy, nr 17, 1987 r.
  • description:
    Wycinek z gazety
  • complete the description: