Para raków paskowych, używanch przez Jerzego Kukuczkę w czasie wypraw wysokogórskich
Published: 19.12.2019
  • title:
    Para raków paskowych, używanch przez Jerzego Kukuczkę w czasie wypraw wysokogórskich
  • description:
    Sprzęt wspinaczkowy
  • complete the description: