Published: 19.12.2019
  • title:
    Rozmowa przez radiotelefon zespołu szczytowego z bazą
  • description:
    fragment zarejestrowany podczas dokumentowania wyprawy; materiał udostępniony dzięki uprzejmości Ryszarda Wareckiego
  • subject:
    Wanda Rutkiewicz, Artur Hajzer
  • complete the description: