Baptism of Wojciech Kukuczka. From the left: Cecylia Kukuczka and Jerzy Kukuczka.
Published: 28.12.2022
  • title:
    Baptism of Wojciech Kukuczka. From the left: Cecylia Kukuczka and Jerzy Kukuczka.
  • description:
    Photographs showing the baptism of Wojciech Kukuczka.
  • subject:
    baptism, Wojciech Kukuczka, Cecylia Kukuczka, Jerzy Kukuczka, ceremonial
  • complete the description: