From the left: Jerzy Kukuczka, Wojciech Kukuczka and Lidia Ogrodzińska. Istebna.
Published: 28.12.2022
  • title:
    From the left: Jerzy Kukuczka, Wojciech Kukuczka and Lidia Ogrodzińska. Istebna.
  • description:
    Photographs showing the sons of Jerzy and Cecylia Kukuczków Maciej and Wojciech during their childhood.
  • subject:
    Jerzy Kukuczka, Wojciech Kukuczka, Lidia Ogrodzińska, son, family, Kukuczka's children, Istebna
  • complete the description: