Hak typu knifeblade, łyżka, niesygnowany, oznaczony czerwoną taśmą, długość: 152 mm. Lata 60-80 XX w.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Hak typu knifeblade, łyżka, niesygnowany, oznaczony czerwoną taśmą, długość: 152 mm. Lata 60-80 XX w.
  • description:
    Muzealia. Sprzęt wspinaczkowy. Obiekty używane przez Jerzego Kukuczkę w trakcie wyjazdów w skałki jak również wypraw górskich oraz wysokogórskich.
  • subject:
    Kukuczka Jerzy, wyposażenie wypraw
  • complete the description: