proporczyk Polish Himalaya Expedition Klubu Wysokogórskiego w Katowicach 1977 r. [wyprawa w Himalaje w 1977 r.] prostokątny 1977.
Published: 19.12.2019
  • title:
    proporczyk Polish Himalaya Expedition Klubu Wysokogórskiego w Katowicach 1977 r. [wyprawa w Himalaje w 1977 r.] prostokątny 1977.
  • description:
    Muzealia. Przedmioty pamiątkowe, nagrody. Zbiór obiektów promocyjnych, pamiątkowych, symbolicznych, a także medali, odznaczeń, nagród, związanych z działalnością Jerzego Kukuczki.
  • subject:
    Himalaje, Nanga Parbat, Pakistan, Kukuczka Jerzy, Klub Wysokogórski w Katowicach, Nanga Parbat 1977, wyprawy
  • complete the description: