proporczyk Club Alpino Italianotrójkątny, nielaminowany. Lata 70-80. XX w. Club Alpino Italiano
Published: 19.12.2019
  • title:
    proporczyk Club Alpino Italianotrójkątny, nielaminowany. Lata 70-80. XX w. Club Alpino Italiano
  • description:
    Muzealia. Przedmioty pamiątkowe, nagrody. Zbiór obiektów promocyjnych, pamiątkowych, symbolicznych, a także medali, odznaczeń, nagród, związanych z działalnością Jerzego Kukuczki.
  • subject:
    proporczyk
  • complete the description: