Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od lewej - Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich. Pozostałe osoby NN

Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od lewej - Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich. Pozostałe osoby NN

Wręczenie Medali za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 1987 r..

Published: 19 December 2019
Hajzer Artur, Heinrich Zygmunt Andrzej, Polska, Warszawa, popularność, wyróżnienia
30217

    Uzupełnij opis