Andrzej Paczkowski, Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od lewej - NN, NN, Andrzej Paczkowski, Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, NN

Andrzej Paczkowski, Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od lewej - NN, NN, Andrzej Paczkowski, Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, NN

Wręczenie Medali za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 1987 r..

Published: 19 December 2019
Hajzer Artur, Kukuczka Jerzy, Paczkowski Andrzej, Polska, Warszawa, popularność, wyróżnienia
30216

    Uzupełnij opis