Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od prawej Zygmunt Andrzej Heinrich, Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka, pozostałe osoby NN

Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od prawej Zygmunt Andrzej Heinrich, Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka, pozostałe osoby NN

Wręczenie Medali za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 1987 r..

Published: 19 December 2019
Hajzer Artur, Heinrich Zygmunt Andrzej, Kukuczka Jerzy, Polska, Warszawa, popularność, wyróżnienia
30210

    Uzupełnij opis