Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od prawej Zygmunt Andrzej Heinrich, Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka, pozostałe osoby NN
Published: 19.12.2019
  • title:
    Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich i pozostali goście podczas rozdania medali za wybitne osiągnięcia sportowe. Od prawej Zygmunt Andrzej Heinrich, Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka, pozostałe osoby NN
  • description:
    Wręczenie Medali za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 1987 r..
  • subject:
    Hajzer Artur, Heinrich Zygmunt Andrzej, Kukuczka Jerzy, Polska, Warszawa, popularność, wyróżnienia
  • complete the description: