Ryszard Warecki, Janusz Majer i Jerzy Kukuczka w trakcie wręczania nagród w Urzędzie Miasta Katowice. Od lewej - Ryszard Warecki, Janusz Majer, Jerzy Kukuczka. Na rewersie doklejona kartka z napisem -
Published: 19.12.2019
  • title:
    Ryszard Warecki, Janusz Majer i Jerzy Kukuczka w trakcie wręczania nagród w Urzędzie Miasta Katowice. Od lewej - Ryszard Warecki, Janusz Majer, Jerzy Kukuczka. Na rewersie doklejona kartka z napisem - "WRĘCZENIE NAGRÓD W URZĘDZIE MIEJSKIM KATOWICE NA ZDJĘCIU - R. WARECKI, J. MAJER, J KUKUCZKA"
  • description:
    Wręczenie nagród w Urzędzie Miasta Katowice w 1987 r.
  • subject:
    Katowice, Kukuczka Jerzy, Majer Janusz, Polska, Warecki Ryszard, popularność, wyróżnienia
  • complete the description: