Jerzy Kukuczka, Janusz Majer i być może dwójka prelegentów w trakcie prelekcji w Czechosłowacji. Od prawej - Janusz Majer, Jerzy Kukuczkam NN, NN.
Published: 19.12.2019
  • title:
    Jerzy Kukuczka, Janusz Majer i być może dwójka prelegentów w trakcie prelekcji w Czechosłowacji. Od prawej - Janusz Majer, Jerzy Kukuczkam NN, NN.
  • description:
    Czechosłowacja 1988 r.
  • subject:
    Czechosłowacja, Kukuczka Jerzy, Lašut Filip, Majer Janusz, Martin, popularność, wystąpięnia
  • complete the description: