Jerzy Kukuczka podczas spotkania z pracowanikami EZ-ZG w Katowicach. Jerzy Kukuczka czwarty od prawej. Na rewersie napis -

Jerzy Kukuczka podczas spotkania z pracowanikami EZ-ZG w Katowicach. Jerzy Kukuczka czwarty od prawej. Na rewersie napis - "Pracownicy Działu EZ-ZG K-ce 17. II. 1988r"

Spotkanie w EZ-ZG w 1988 r.

Published: 19 December 2019
Katowice, Kukuczka Jerzy, Polska, popularność
30153

    Uzupełnij opis