Zdjęcie grupowe po spotkaniu w Elektrowni przy Elektrowni Bełchatów dn. 1988. 06. 16. " dodatkowo autografy uczestników spotkania">
Published: 19.12.2019
  • title:
    Zdjęcie grupowe po spotkaniu w Elektrowni "Bełchatów". Jerzy Kukuczka w drugim rzędzie trzeci od lewej. Na rewersie - "Na pamiątkę wspólnego pobytu w B-towie Sekcja Turystyki Górskiej przy Elektrowni Bełchatów dn. 1988. 06. 16. " dodatkowo autografy uczestników spotkania
  • description:
    Spotkanie z członkami Sekcji Turystyki Górskiej „Watra” przy Elektrowni „Bełchatów” w 1988 r.
  • subject:
    Bełchatów, Kukuczka Jerzy, Polska, popularność, wystąpięnia
  • complete the description: